Vedení účetnictví a daňové evidence

Pro naše klienty vedeme účetnictví, popř. daňovou evidenci dle platných účetních, daňových a jiných předpisů. Vypracujeme za Vás všechny druhy daňových přiznání (daň z příjmů FO a PO, DPH, silniční daň atd.) a včas Vám připomeneme termíny a částky pro splnění všech vašich daňových povinností.

Služba zahrnuje:

 • zaúčtování dodaných účetních dokladů a podkladů
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek
 • zpracování přiznání k DPH, včetně všech nezbytných evidencí
 • komplexní zaúčtování mzdových nákladů
 • příprava platebních příkazů pro oblast daní
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, včetně odpisů
 • zpracování inventurních zápisů
 • zpracování uzávěrkových operací a kompletní účetní závěrky, včetně sestavení Rozvahy a Výsledovky k datu sestavení účetní závěrky
 • zpracování a podání „Přiznání k dani z příjmů PO/FO“ v zákonné lhůtě nebo v prodloužené lhůtě (tj. do 30.6)
 • u FO vypracování a podání „Přehledů.. za FO“ na instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • pravidelné reporty o vývoji základních ekonomických ukazatelů klienta
 • zastupování klienta před správcem daně
 • účetní a daňové poradenství